Sărbătoare 13 aprilie. Joia Mare: zi cu însemnătate aparte pentru credincioși - ce spune Biserica despre Sfânta Joi

Sărbătoare 13 aprilie. Joia Mare: zi cu însemnătate aparte pentru credincioși – ce spune Biserica despre Sfânta Joi

OrtodoxeSfânta şi Marea Joi;Sf. Sfinţit Mc. Artemon; Sf. Mc. Elefterie Persul

Greco-catoliceSfânta şi Marea Joi. Sf. papă Martin. Cele 12 Evanghelii ale Pătimirilor Domnului

Romano-catoliceSf. Martin I, pp. m.

La denia din seara zilei de Joia Mare se citesc cele douăsprezece evanghelii despre patimile, răstignirea şi moartea pe cruce a Domnului nostru Iisus Hristos. Este o seară de sfântă priveghere, de rugăciune, de simţire, împreună cu Mântuitorul, a înfricoşătoarelor Sale patimi, pe care le-a răbdat pentru mântuirea noastră.

* Sfântul Sfinţit Mucenic Artemon a fost preot în cetatea Laodiceea, din Asia Mică, în vremea împăratului roman Diocleţian (284-305), prigonitor al creştinilor.

În acel timp „a fost mare prigoană împotriva creştinilor; de vreme ce au fost trimişi muncitori prin toate cetăţile şi ţările stăpânirii romanilor, ca să aducă jertfe zeilor şi să silească pe creştini la închinarea de idoli, iar pe cei ce nu se vor pleca, să-i schingiuiască şi să-i ucidă. Deci, a mers în părţile Capadochiei un comit cu numele Patrichie, care săvârşea porunca împăratului”. (Vieţile Sfinţilor)

Mai înainte însă de venirea acestuia, episcopul Laodiceei, Sisinie, aflând că se apropia comitul, s-a dus noaptea în templul zeiţei Artemida, împreună cu Sfântul Artemon şi mai mulţi creştini, şi i-a sfărâmat pe toţi idolii care erau acolo şi i-a ars cu foc.

Întorcându-se apoi în biserică, îşi săvârşea obişnuitele rugăciuni şi-i întărea pe credincioşi, zicându-le: „Fiii mei, auzim de Antihrist cel ce vine în cetate, vrând să ucidă pe creştini. Deci, nimic să nu vă despartă pe voi de dragostea lui Hristos, nici focul, nici sabia, nici fiarele şi nici un fel de moarte oricât de cumplită”. (Vieţile Sfinţilor)

Pentru Hristos, Sfântul Artemon a fost supus de către prigonitorii săi la chinuri cumplite, din care prin minune a scăpat nevătămat, aducând la credinţă mulţime de oameni care mărturiseau că Dumnezeul la care se închină Sfântul Artemon este Dumnezeul cel viu şi adevărat. După aceea prinzându-l cei necredincioşi, i-au tăiat capul şi astfel s-a dus la veşnicele locaşuri. 

Tags: No tags