Sărbătoare 30 mai. Zi importantă a ortodoxiei: mari sfinți sunt cinstiți de Biserică

Sărbătoare 30 mai. Zi importantă a ortodoxiei: mari sfinți sunt cinstiți de Biserică

OrtodoxeSf. Cuv. Isaachie Mărturisitorul şi Varlaam

Greco-catoliceSf. cuv. Isachie

Romano-catoliceSs. Ferdinand, rege; Ioana d’Arc, fc.

Sfântul Cuvios Isaachie Mărturisitorul este pomenit în calendarul creştin ortodox în ziua de 30 mai.

Sfântul Isaachie a trăit în timpul împăratului Valens (364-378), într-o perioadă în care erezia ariană avea susţinători puternici în Imperiul roman.

Erezia ariană susţinea că Fiul nu are o natură identică cu Tatăl. A fost condamnată la Sinodul I Ecumenic de la Niceea, ţinut în anul 325, dar câştigase între timp adepţi atât în rândul clerului, cât şi susţinerea din partea unor persoane influente în imperiu. A urmat o perioadă de persecuţii împotriva ortodocşilor, însuşi împăratul fiind arian.

Sfântul Isaachie, care era monah şi trăia departe de lume, a mers înaintea împăratului să-l roage să le redea ortodocşilor libertatea de a-şi ţine credinţa.

Când Valens pregătea campania militară împotriva goţilor de la Dunăre, Sfântul Isaachie a ieşit în faţa împăratului de mai multe ori îndemnându-l să redeschidă bisericile ortodoxe şi ameninţându-l că va pieri în război de nu se va îndrepta.

„Împăratul se minuna de îndrăzneala monahului şi de faţa lui cea minunată, însă nu l-a ascultat, de vreme ce inima lui era împietrită şi dezlipită de Dumnezeu. Deci, a dat pe cuviosul la doi boieri, anume: Saturnin şi Victor, cărora le-a poruncit să-l păzească în legături, zicând: ‘Să-mi ţineţi pe acest stareţ bârfitor până ce mă voi întoarce, ca să-i dau răsplata cea vrednică, pentru îndrăzneala lui cea fără de ruşine'”. (Vieţile Sfinţilor)

Sfântul Isaachie i-a profeţit însă că o să fie înfrânt, va fugi şi va fi prins, iar sfârşitul său o să fie prin foc.

„Însă, Cuviosul Isachie, fiind plin de Duhul Sfânt şi, umplându-se de mai multă râvnă – ca altă dată Sfântul Prooroc Miheia împotriva lui Ahav, împăratul lui Israel – a strigat către Valent, zicând: ‘Dacă te vei întoarce cu pace, apoi să ştii că nu mi-a grăit mie Domnul. Însă, îţi zic că vei duce ostaşii la război şi nu vei putea să biruieşti pe vrăjmaşi, ci vei fugi din faţa lor, vei fi prins şi vei fi ars de viu cu foc’. Sfântul, zicând acestea, a fost dus în legături, iar împăratul a plecat pe cale mânios”. (Vieţile Sfinţilor)

Profeţia s-a împlinit întocmai, Valens a suferit o mare înfrângere şi a încercat să scape prin fugă; s-a ascuns într-o şură de paie căreia urmăritorii i-au dat foc.

Sfântul Cuvios Isaachie a fost eliberat în urma morţii împăratului arian Valens şi a întemeiat două aşezăminte monahale. A fost povăţuitor şi egumen al multor monahi şi dascăl pentru mireni, aducându-i pe toţi la calea mântuirii, cu cuvântul şi cu exemplul vieţii sale. Era foarte milostiv cu cei săraci şi, de nu avea vreodată ce să dea celui care cerea, se dezbrăca de haina sa şi o dădea. 

 

Tags: No tags